Könyvek

Alexander Zundel könyve Dr. Karl König útjáról leírja, hogy egy kíváncsisággal és kitartással teli fiatalember miként tanult és fejlődött nagy viszontagságok közepette, hogy aztán segíteni tudjon másokon. Könignek volt egy jövőképe, amelyet nagymértékben sikerült megvalósítania.

A könyv néhány hónapon belül magyarul, majd németül is megjelenik.

König története még mindig nem eléggé ismert, noha több szempontból is tanulságos. Bécsi zsidó volt, aki a nácik elől menekült; tudományos és ösztönös képességekkel megáldott orvos volt, aki egy olyan területnek vált úttörőjévé, amely sok évvel a halála után egyre több és több figyelmet kap.

A könyv hátoldaláról:

Az utóbbi évtizedekben, és különösen az elmúlt tíz évben egyre több könyv jelent meg az ADHD-ról (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar), az Asperger-szindrómáról, általában az autizmusról (az autisztikus spektrumról) és a neurodiverzitásról. E könyvek közül nagyon sok feltáró és mélyen megindító, ám kevés kivétellel távol maradnak a keresztény szellemiségtől. Karl König megközelítése más volt. Nem csak abban hitt, hogy a humanista és a keresztény szellem elválaszthatatlan, hanem abban is, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekkel – különösen azokkal, akikre ráillik az, amit ma gyakran „Asperger-szindrómá”-nak vagy „magasan funkcionáló autizmus”-nak neveznek – való foglalkozás lényegének a kulcsa a gyengéd spiritualitás és a tudományos gondolkodásmód egyesítése. König megközelítése mélységesen sikeres volt, ahogy azt a világszerte található számos Camphill Központ igazolja.

Miért értik hát meg oly kevéssé Königet? Van-e a gondolkodásának és példájának olyan értéke, amit fel kellene eleveníteni és újra alkalmazni? Mi volt az, ami valójában motiválta ezt a kevéssé ismert zsidó emigránst az európai történelem mélységesen aggasztó időszakában?

ISBN: 978-615-5806-10-0

Oldalak száma: 117

Ár: 10,99 EUR

További információ és megrendelés

facebook üzenetben a kiadó oldalán

(www.facebook.com/abgkiado) vagy

emailben: abgrent@yahoo.com vagy

telefonon: +36 30 3872521